Tin tức
  • » 06/02/2013 Lịch nghỉ Tết nguyên đán: WAINOSUKE đóng cửa từ ngày 09/02/2013 đến sáng ngày 13/02/2013 . Trưa ngày 13/02/2013 làm việc bình thường.
  • » 09/03/2012 Cập nhật recommened menu.
  • » 09/03/2012 Thêm món ăn mới trong thực đơn trưa
  • » 16/02/2012 Trang web mới của nhà hàng hoạt động!