Rice & Sushi
Rice & Sushi
602 Cơm nắm 40,000 VND Cơm nắm
603 Cơm chiên xà lách phó mát 120,000 VND Cơm chiên xà lách phó mát
605 Hào trộn cơm 140,000 VND Hào trộn cơm
609 Cơm thịt heo tẩm bột chiên kiểu Ý 170,000 VND Cơm thịt heo tẩm bột chiên kiểu Ý
619 Cơm chiên kim chi 130,000 VND Cơm chiên kim chi
610 Cơm trộn súp trà kiểu Nhật 50,000 VND Cơm trộn súp trà kiểu Nhật
621 Cơm chiên Hải Sản 140,000 VND Cơm chiên Hải Sản
611 Cơm cuộn thịt nguội, cá hồi sống wainosuke 140,000 VND Cơm cuộn thịt nguội, cá hồi sống wainosuke
611 Cơm cuộn thịt nguội, cá hồi sống wainosuke 140,000 VND Cơm cuộn thịt nguội, cá hồi sống wainosuke
612 Cơm cuộn tôm tẩm bột chiên 80,000 VND Cơm cuộn tôm tẩm bột chiên
613 Cơm cuộn salad, thanh cua và bơ 70,000 VND Cơm cuộn salad, thanh cua và bơ
614 Cơm cuộn cá hồi sống và phô mai 100,000 VND Cơm cuộn cá hồi sống và phô mai