Grillde
Grillde
1123 Cá thu Nhật cuộn xí muội nướng 80,000 VND Cá thu Nhật cuộn xí muội nướng
1129 Xúc xích nướng 90,000 VND Xúc xích nướng
1137 Cá ngừ áp chảo 95,000 VND Cá ngừ áp chảo
307 Bít tết heo 160,000 VND Bít tết heo