Thực đơn mới

Thực đơn mới 1
1123 Bò Bít Tết 250,000 VNĐ
1124 Rau củ lạnh 150,000 VNĐ
1129 Bít tết sườn cừu 280,000 VNĐ
1130 Sò điệp nhật nướng phô mai và mayone 60,000 VNĐ